07. Musím ponechat 35mm promítačky ? Budu je ještě potřebovat? Tisk Email
Napsal uživatel UNIE DIGITÁLNÍCH KIN   

Nemusíte je zachovávat. Pokud nejste festivalové kino a pokud neplánujete speciální archívní projekce pro speciální zájmové skupiny, už se k projekci z 35mm pásu nikdy nevrátíte.

Důvod je jednoduchý. Na území ČR, SR a celé Evropy, stejně jako na severoamerickém kontinentu a v Asii se na nové filmy 35mm kopie už nevyrábí a vyrábět nebudou. Všechny nové tituly, které jsou určeny pro veřejné projekce v kinech se od počátku roku 2012 distribuují na harddiscích ve formátu DCP. Jenom některé vyjímečné tituly budou v prních třech měsících roku 2012 mít ještě několik málo kopií pro ty, co nestihli zdigitalizovat včas. Například na našem území se počítá s 2 - 5 kopiemi pro celý zbytek nedigitálních kin.

Multiplexy, které přinášejí největší část příjmů distributorům mají zdigitalizováno kompletně. Velká jednosálová kina, která jsou pro příjmy ze vstupného důležitá, jsou už také kompletně digitální. Proto se výroba filmových kopiíí logicky musela dostat do záporných čísel. Kina, která nejsou digitální, nejsou schopna distributorům odvodem ze vstupného zaplatit ani holé náklady spojené s výrobou kopií. Navíc je kin, která digitalizaci totálně podcenila, ještě stále mnoho, bylo by tedy potřeba vyrábět hodně filmových kopií a z nich by byly velmi malé příjmy. Většina nedigitálních kin z 35 mm kopií hraje 1-2 projekce týdně. S malou návštěvností, protože film je už za zenitem, když se k nim na promítačky dostane. Pro srovnání digitální kina i v malých městech hrají cca 10 - 20 projekcí týdně. Podle regionu, podle schopností kinaře, podle spádovky, počtu škol atd..

K 31.12.2012 na území ČR bylo lehce přes 300 digitálních sálů celkem v cca 130 kinech. Přes 100 jednosálovek a cca 200 sálů v 26 multiplexech. Ještě je evidováno přes 300 jednosálových kin, především v menších městech, která se digitalizací doposud nezabývala nebo s tím začala za minutu dvanáct. Mnoho z nich si stále myslí, že když jich bude hodně - a hodně jich stále je, že s tím "někdo něco udělá". Myslí si, že mají čas a řeší jiné problémy. Myslí si to špatně. Neudělá. Nikdo. Proč také? Přijmy ze zbytku kin jsou pro distributory tak malé, že vyrábět kvůli nim filmové kopie by byl nerentabilní neekonomický krok, který by se akcionářům distributorů hodně špatně zdůvodňoval. Uvědomme si, že výsledky celé České republiky, tedy včetně těch již digitálních (prostě všech doposud hrajících 650 sálů), jsou v číselných tabulkách příjmů mezinárodní filmové distribuce zaokrouhlovací chybou. Kvůli několika kinům (v celosvětovém měřítku), která 5 let ignorovala informace o tom, že je nutné digitalizovat, nebude nikdo utrácet zbytečné peníze, které jsou označeny jasnou nálepkou - ztráta. A to v dnešní finančně těžké době nechce nikdo moc vidět. Natož řešit. česká kina a města, která jich většinu provozují na to měla 5 let. Ještě dnes najdete mnoho provozovatelů, kteří se digitalizací ani nezybývají, Mají času dost. Možná tperve v prvních dnech roku 2012 chápou, že nemají co hrát. Že kino zavřou a pravděpodobně už jej nikdy neotevřou.

Od roku 2007 naše sdružení  - Unie DIgitálních Kin (UDK) pořádá semináře, konference, setkání kinařů a partnerů, aby na trhu šířilo potřebné informace a návody jak na to. Vždy jsme posílali pozvánky na všechny města od 1000 obyvatel. Na prvních akcích o digitalizaci, kde bylo informačně vše potřebné, se objevilo sotav 50 zájemců a kinařů. Všichni již dávno hrají digitálně. Nezájem a lhostejnost zapřičiní zánik minimálně 200 jednosálových kinosálů. Asi vlemi těžko budou starostové svým občanům a zastuppitelé svým voličům vysvětlovat, proč k tomu došlo a proč nehledli včas zdroje, aby jim v jejich obci kino zachovali. Pro hodně starostů a zastupitelů bude těžká doba. Přeci jenom kina na mnoha městech hrála důležitou společneskou, vzdělávací a kulturní úlohu. Jak to půjde bez nich?

 

Partneři

XtremeCinemas   AV   dcinema   altei  

   Logo MW JPG   Nowatron CZ  AM logo RED RGB

    BARCO  NEC      XpanD   Qube doremi christie_logo 

dcinex web  DepthQ web    Eyes3shut web  GDC webUSL logo text  volfoni web